Социална Инфраструктура

  • Читалище „Яне Сандански”
  • СОУ „Васил Левски”Детска градина
  • Здравна служба – двама лекари и двама зъболекари
  • Ветеринарен пункт
  • Аптеки
  • Полицейски инспектори
  • Пощенски клон с.Коларово
  • Черкви – „Св. Димитър”, „Св. Мина”, „Св. Неделя”
  • Многофункционален спортен комплекс
  • Транспортни връзки – добра между селищна транспортна схема
Advertisements