Инженерна Ифраструктура

  • кръгова мрежа, високо напрежение 20 kW – 5 трафопоста
  • напълно изградена вътрешна мрежа ниско напрежение и улично осветление
  • 100 % изградена ВиК мрежа по последни технологии
Advertisements